Eremu komunak

Aisia eta lasaitasuna itsasoari begira

 

Iñurritza Berria bi eraikinetan dauden 110 etxebizitzaz osatzen da, eta lorategi baten inguruan kokatzen dira naturarekiko lotura berezia lortuz barrualderuntz eta itsaso, mendi eta ibaiarekin kanpoalderuntz.
Bi eta hiru logeletako tipologia aldakorrak ditu tarteko solairuetan eta teilatupekoan aurkeztutako proposamen honek. Gainera, terraza zabal eta orientazio bikoitza edo hirukoitza dute etxebizitza bakoitzaren arabera.

Ereduzko solairuek 12 m2rarteko terraza zabalak dituzte eta teilatupekoek 110m2rarteko terraza pribatuak. Eraikin bakoitzaren estalkian gune komun pribatuak aurkitzen dira, hala nola, igerilekuak, solariumak, fitness-guneak, chill-outa eta familiarekin, lagunekin edo bikotean udarako gau luzeez gozatzeko afarilekua eta barbakoa.

Afarilekua eta barbakoa

Afarilekua eta barbakoa

Igerilekua

Igerilekua

Fitness gunea

Fitness gunea

Jolas parkea

Jolas parkea

Chill out

Chill out

 

--

Infografiak orientagarriak baino ez dira, eta, beraz, ez dira lotesleak kontratu-mailan. Amenabarrek ahalmena izango du aldaketa horiek egiteko, baldin eta aldaketa horiek teknika-, zuzenbide-, merkataritza- edo eskumeneko agintaritzaren eskakizunen ondorio badira. Aldaketa horiek memoria honetan jasotako materialei eragiten badiete, ukitutako materialak kalitate bereko beste batzuekin ordezkatuko dira. Fatxaden, elementu komunen eta gainerako espazioen infografiak ere orientagarriak dira, eta proiektu teknikoak aldatu edo aldatu ahal izango dira. Infografietako altzariak, argiztapen-elementuak eta bestelako elementu higigarriak edo dekoraziokoak (apaingarriak eta landare- edo lorezaintza-elementuak barne) ez daude sartuta, salbu eta dagokion kalitate-memorian horrela adierazten bada, aurretiaz adierazitako kalitate-memoriarekiko edozein aldaketa, baldin eta sustatzaileak, hala badagokio, dagokion pertsonalizazio-zerbitzuan eskaintzen badu (bezeroarentzako eskaintza bidezko pertsonalizazio-aldaketak).