Eremu komunak

Aisia eta lasaitasuna itsasoari begira

 

Iñurritza Berria bi eraikinetan dauden 110 etxebizitzaz osatzen da, eta lorategi baten inguruan kokatzen dira naturarekiko lotura berezia lortuz barrualderuntz eta itsaso, mendi eta ibaiarekin kanpoalderuntz.
Bi eta hiru logeletako tipologia aldakorrak ditu tarteko solairuetan eta teilatupekoan aurkeztutako proposamen honek. Gainera, terraza zabal eta orientazio bikoitza edo hirukoitza dute etxebizitza bakoitzaren arabera.

Ereduzko solairuek 12 m2rarteko terraza zabalak dituzte eta teilatupekoek 110m2rarteko terraza pribatuak. Eraikin bakoitzaren estalkian gune komun pribatuak aurkitzen dira, hala nola, igerilekuak, solariumak, fitness-guneak, chill-outa eta familiarekin, lagunekin edo bikotean udarako gau luzeez gozatzeko afarilekua eta barbakoa.

Afarilekua eta barbakoa

Afarilekua eta barbakoa

Igerilekua

Igerilekua

Fitness gunea

Fitness gunea

Jolas parkea

Jolas parkea

Chill out

Chill out

 

--

Las infografías tienen un carácter meramente orientativo y por tanto no vinculantes a nivel contractual, Amenabar se reserva la facultad de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de la autoridad competente, en caso de que tales cambios afecten a materiales incluidos en la presente Memoria, los materiales afectados serán sustituidos por otros de calidad equivalente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son igualmente orientativas y podrán ser objeto de variación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario, elementos de iluminación y cualesquier otros elementos mobiliarios o de decoración (incluidos los meramente ornamentales y vegetales o de jardinería) de las infografías no está incluido, salvo que literalmente se exprese así en la correspondiente memoria de calidades. Cualquier variación respecto de la memoria de calidades indicada anteriormente que la promotora ofrezca, en su caso, en el correspondiente servicio de personalización (opcional para el cliente) implicará un pago adicional por dicha variación de calidades conforme a las tarifas de personalización ofrecidas por la promotora, salvo que expresamente se indique lo contrario en el proceso de personalización.