Infografiak orientagarriak baino ez dira, eta, beraz, ez dira lotesleak kontratu-mailan. Amenabarrek ahalmena izango du aldaketa horiek egiteko, baldin eta aldaketa horiek teknika-, zuzenbide-, merkataritza- edo eskumeneko agintaritzaren eskakizunen ondorio badira. Aldaketa horiek memoria honetan jasotako materialei eragiten badiete, ukitutako materialak kalitate bereko beste batzuekin ordezkatuko dira. Fatxaden, elementu komunen eta gainerako espazioen infografiak ere orientagarriak dira, eta proiektu teknikoak aldatu edo aldatu ahal izango dira. Infografietako altzariak, argiztapen-elementuak eta bestelako elementu higigarriak edo dekoraziokoak (apaingarriak eta landare- edo lorezaintza-elementuak barne) ez daude sartuta, salbu eta dagokion kalitate-memorian horrela adierazten bada, aurretiaz adierazitako kalitate-memoriarekiko edozein aldaketa, baldin eta sustatzaileak, hala badagokio, dagokion pertsonalizazio-zerbitzuan eskaintzen badu (bezeroarentzako eskaintza bidezko pertsonalizazio-aldaketak).